Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ψάρακες 153


ο υψηλότερος πύργος στην γη-σύμβολο δύναμης και ισχύος του σύγχρονου ανθρώπου


[χαίρε Οιδίποδα -24/10/99 ]
65
Γρίφος
Χρειάζονται 7512 έτη φωτός
για να ολοκληρώσει τον κύκλο του το Α και να γίνει Ω
και θα χρειαστούν 2157 έτη πυρός
για να ολοκληρώσει τον κύκλο του το Ω και να επιστρέψει στο Α
Ο νοών ας στρέψει τον οφθαλμό στον αστερισμό των 153 Ιχθύων
την ώρα που ο Κριός ανατέλλει
και ο Υδροχόος διαχέει τα ύδατα της υδρίας του
για να νίψει τα ανομήματά του,
του ανθρώπου και της ανθρωπότητος,
και να ραντίσει την οδό του ερχόμενου πνευματοφόρου εκλεκτού
με ροδόνερο και μύρο κρίνου.

[ απο το βιβλίο η επιστροφή του ασώτου υιού]

♍♏


ο κριός-η κριού εποχή αποκάλυψε την Α-λφα διαθήκη-αλήθεια-νόμο του θεού
οι ιχθείς-η ιχθύων εποχή αποκάλυψαν την Β-ήτα διαθήκη-αλήθεια-λόγο του θεού
ο υδροχόος-η υδροχόου εποχή αποκάλυψε την Γ-άμμα διαθήκη-αλήθεια-τρόπο του θεού

η γάμμα διαθήκη-η υδροχοϊκή είναι-εμπεριέχει και τις τρείς[γάμμα] διαθήκες μαζί-αποκαλύπτει-διευκρινίζει-ερμηνεύει-επεξηγεί και τις τρείς [Γ=α+β+γ]

η γάμμα-τρίτη διαθήκη προαναγγέλθηκε απο τον χριστό
τόσο στον μυστικό δείπνο-έστειλε τούς μαθητές του να προετοιμάσουν το τελευταίο δείπνο-πάσχα που θα συνέτρωγε μαζί τους πρίν την σταύρωση του, όσο και στην τελευταία μετά την ανάσταση του συνάντηση με τους μαθητές του όταν τους έδωσε εντολή να αλιεύσουν στην λίμνη της τιβεριάδας

ο ιησούς στο πάσχα του μυστικού δείπνου-ο υδροχόος
-----------------------------------------------------------------

10. Ο δε είπε προς αυτούς· Ιδού, όταν εισέλθητε εις την πόλιν, θέλει σας συναπαντήσει άνθρωπος βαστάζων σταμνίον ύδατος· ακολουθήσατε αυτόν εις την οικίαν όπου εισέρχεται.
11. Και θέλετε ειπεί προς τον οικοδεσπότην της οικίας· Ο Διδάσκαλος σοι λέγει, Που είναι το κατάλυμα, όπου θέλω φάγει το πάσχα μετά των μαθητών μου;[λουκ.κβ 10-11]

ο ιησούς μετά την ανάσταση στην τελευταία του συνάντηση με τους μαθητές του
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο δε [ιησούς]είπε προς αυτούς· Ρίψατε το δίκτυον εις τα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρεί. Έρριψαν λοιπόν και δεν ηδυνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των ιχθύων.
Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυον επί της γης, γέμον ιχθύων μεγάλων εκατόν πεντήκοντα τριών· και ενώ ήσαν τόσοι, δεν εσχίσθη το δίκτυον.[ιωά.κα 4-11]

μυστικός δείπνος πρίν την σταύρωση=τέλος του έργου του
τελευταία συνάντηση μετά την ανάσταση=τέλος της παρουσίας του στην γη

ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ είναι η συνέχεια της εποχής του ΙΧΘΥΣ-ιχθύων
και άνοιξε την πύλη του στον κόσμο το έτος 1962 με την μεγάλη σύνοδο των 7 πλανητών και των 153 συνοδών φαινομένων

ο ιησούς χριστός=Β-ήτα διαθήκη
ο ισχυρός άγγελος με τους 2 μαρτυρες του και την μεγάλη γυνή[Ι-ΙΑ-ΙΒ κεφ.Αποκάλυψης]=Γ-άμμα διαθήκη=γ-τρείς διαθήκες μαζί

είναι φανερό ότι ο αριθμός που χαρακτηρίζει την τρίτη-γάμμα διαθήκη είναι ο 153
ο οποίος και φανερώνεται και αριθμολογικά-αριθμοσοφικά απο την φράση
η=8
Γ-άμμα=85
διαθήκη=60 +
---------------------------
153

1=Α εποχή-κριός
5=Β εποχή-ιχθείς
3=Γ εποχή-υδροχόος
[α1+β2=γ3 καί Γ3=α1+β2+γ3]

η μονάδα= 1 συμβολίζει την ΠΙΣΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ
η πεντάδα =5 συμβολίζει τόν ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
η τριάδα =3 συμβολίζει την ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ-ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
αυτό θα μας χαρίσει η υδροχοϊκή εποχή-διαθήκη,μετά την επικείμενη κατάρρευση
του παρανοϊκού-τρομοκρατικού κράτους του κακού που επέβαλε δια μέσου των ηγετών των λαών και οι οποίοι μετά τάυτα θα αποτελούν μια κακή ανάμνηση μέχρι και αυτή να σβύσει εντελώς και χαθεί όπως τα βήματα τους στην άμμο της ερήμου που δημιούργησαν με την επι της γης αρνητική παρουσία-ύπαρξη-ζωή τους
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.