Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

"εκείνος"


Star of David Coloring Page
"ΕΚΕΙΝΟΣ"
ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.[ιωαν.14-26]Όταν όμως έλθη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού.[ιωαν.15-26]και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως·[ιωαν.16-8] Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.[ιωαν.16.13-14]

Δ-ιδάξει
Υ-πενθυμίσει
Μ-αρτυρήσει
Ε-λέγξει
Ο-δηγήσει
Α-ναγγείλει
Δ-οξάσει


Ε.Μ.Α Δ.Υ.Ο .Δ[έλτα] τα ιδικά μου είναι Δύο Δέλτα=ΔΔ=εξάλφα
http://threes.com/cms/images/stories/religion/star%20of%20david.jpg

αυτό είναι το αστέρι του βασιλιά δαβίδ απο όπου και ο χριστός
ως ιησούς-άνθρωπος κατάγεται
[αυτό δεν σημαίνει ότι ο χριστός είναι εβραίος ή έλληνας κλπ]

"ΕΚΕΙΝΟΣ"
ο παράκλητος είναι το ΔΙΔΥΜΟ ή ο ΔΙΔΥΜΟΣ του
χριστός=κεχρισμένος[υπο του αγίου πνεύματος]
παράκλητος=ο καλεσμένος-παρήγορος
είναι το δυαδικόν-διπολικόν εν του θεού-η αγάπη-λόγος και η σοφία-πνεύμα του

ταυτόχρονα Ε-Κ-Ε-Ι-Ν-Ο-Σ=Ε-Ι-Κ-Ο-Ν-Ε-Σ
εκείνος εκδηλώνεται δια των εικόνων του-τα ΔΥΟ ΔΕΛΤΑ

Δ+Δ=4+4=8
Θ-εός=Δ-υαδική Δ-ύναμις=χριστός-παράκλητος
αλλα και το Δ-ωδεκαδικόν Δ-ώρον-των Δυνάμεων του Θεού

12-του χριστού
12-του παρακλήτου
[12+12-των εικόνων αυτων-αυτού]

ΕΚΕΙΝΟΣ=5+20+5+10+50+70+200=360

είναι οι 360 μοίρες του ζωδιακού κύκλου των 12 ζωδίων
12χ30=360
-κύκλος-δωδεκάγωνον-

"ΕΚΕΙΝΟΣ"- Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ[-ΧΡΙΣΤΟΣ]ΕΧΕΙ
κυριότητα-εξουσία παγκόσμια-οικουμενική-αποστολική[μεσσίας]

ο-μικρόν=70+40+10+20+100+70+50=360
αλλά το Ο [μικρον]=είναι το σχήμα-ΚΥΚΛΟΣ
εκείνος-είναι ο κύκλος των 360 μοιρών και των 12 ζωδίων-μαθητών-αρετών
[όπως ακριβώς και ο χριστός]

εκείνος λοπόν είναι ο ερχόμενος-και ήδη ελθών ως πνεύμα
και ο οποίος εκπληρώνει τα 7 ρήματα-πνεύματα του θεού
Δ-ιδάσκων
Υ-πενθυμίζων
Μ-αρτυρών
Ε-λέγχων
Ο-δηγών
Α-ναγγέλλων
Δ-οξάζων
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.