Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

τα Ταύ της αλήθειας
αλυσίδα αλληλεγγύης ανθρώπων

ο θεός είναι η αλήθεια,
ο οποίος είναι η αγάπη-ο λόγος και η σοφία-το πνεύμα,
και η αλήθεια ως αγάπη-σοφία είναι η ισχύς του δυαδικού ενός-το πανίσχυρον έν

τον άνθρωπο της αλήθειας χαρακτηρίζουν 9 εν αγάπη-σοφία ισχυρές αρετές

1-τελειότης-4-τηλαύγεια-7-ταμείευση
2-τέχνη-5-τεκτονική-8-τελεστική
3-τόλμη-6-τιμή-9-τήρηση

τέλειος-τηλαυγής-ταμείας-τεχνουργός-τέκτων-τελεστής-τολμών-τιμών-τηρών


1-η τελειότης είναι πληρότης-αρτιότης-ολότης

2-η τηλαύγεια είναι η λαμπρότητα-ο έχων και ακτινοβολών το φώς-την λαμπρότητα-την διαύγεια απο μακρυά-είναι οφωτεινός-φωτίζων τους άλλους ακόμη και αν ευρίσκεται μακρυά τους

3-η ταμείευση είναι η απο-ταμείευση το θησαύρισμα η φύλαξη-προστασία των δυνάμεων του τελείου ανθρώπου-και η με μέτρο και σύνεση και αγάπη διανομή-παροχή τους

4-η τέχνη-το τεχνοποιείν-το τεχνουργείν είναι η σχεδίαση-εικονοποίηση-μορφοποίηση-υλομορφοποίηση των άνωθεν συλληφθέντων ιδεών και οι οποίες εκφράζουν στο επίπεδο του πραγματικού,το κάλλος,το ωραίον,το καλό,το αληθές,με τρόπο σύμμορφο-σύμμετρο-αισθητικό-αρμονικό-ενοποιητικό

5-η τεκτονική-δομική-οικοδομική-τεχνοδομική είναι η δημιουργία, στο επίπεδο των όγκων-της πράξεως και του πραγματικού,ενός οικοδομήματος φυσικού ή ηθικού ή πνευματικού γιαυτό και χρησιμοποιεί την μηχανική-την δομική-την ποιητική-την κλίμακα των αριθμών-την γεωμετρική-τα ανώτερα μαθηματικά-την ιεραρχία-την τεχνική-την ηθική-την αισθητική και την τάξη

6-η τελεστική είναι η τέχνη και επιστήμη της τελετής-της λειτουργίας-της τελετουργίας-της χορογραφίας-της χορωδίας-της σκηνοθεσίας-της επήρρειας
γιαυτό και χρήζει ιερέων και ιερειών προορισμένων και χαρισματικών

7-η τόλμη είναι αρετή του τολμάν και του λελογισμένου ηρωϊσμού,είναι η υπερνίκηση του φόβου και κατίσχυση στο άγνωστο και την αμάθεια,είναι η κατανίκηση του κατώτερου εγωϊκού εαυτού

8-η τιμή-τίμηση είναι η αρετή του τιμάν τον θεό,του αποδίδειν σέβας-σεβασμό και ιεροπρέπεια στα ιερά σεβάσματα και οσαύτως το αποδίδειν την οφειλόμενη τιμή και δόξα και λατρεία και ευγνωμοσυνη στον θεό και τους θείους αγγελιοφόρους-απεσταλμένους του
9-η τήρηση είναι η έμπρακτη απόδειξη και η ζωντανή μαρτυρία του όντως γνωρίζειν-βιώνειν[και συνεργείν] τον θεό τον άνθρωπο[-εαυτό]και την δημιουργία και του ποιείν [με αγάπη-σοφία και μέτρο]το θέλημα του θεού που είναι η εν αγάπη και σοφία εμπέδωση της βασιλείας του στον κόσμο και η εν παντί ενότης των [δημιουργημένων]κόσμων και των όντων-πνευμάτων.

1-τελειότης-4-τηλαύγεια-7-ταμείευση
2-τέχνη-5-τεκτονική-8-τελεστική
3-τόλμη-6-τιμή-9-τήρηση

τελειοποιώ εαυτόν
τηλαυγώ το φως του πνεύματος-εαυτού
ταμειεύω το πυρφώς των δυνάμεων της προσωπικότητος-εαυτού

τεχνοποιώ την άνωθεν συλληφθείσα αλήθεια
τεκτοποιώ την άνωθεν θεού σοφία
τελεστώ την άνωθεν θεού αγάπη

τολμώ την έσωθεν έξοδο προς νίκη και κατίσχυση επι του κόσμου-κακού
τιμώ την έσω-ένδον και έξω παρουσία και δράση και ενέργεια του θεού λόγου-πνεύματος όπως και αν αυτή εκδηλούται μεσα απο ανθρώπους και ιερά σεβάσματα
τηρώ την αλήθεια πάση θυσία-αποδεικνύων και βεβαιώνων την τελειότητα του εγώ-πνεύματος μου-πνεύματος του καθώς και την ισχύ και ανωτερότητα του καλού και της αλήθειας παντού
_Ο_
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.