Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

βαδίζειν εννεαδικάΤΟ Α-Ω ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡ-ΙΣΤΟΣ

τα 9 βήματα του ερημήτη-σοφού

ςιωπά-----------Sτέκει------------------σβύνει
ςυγχωρεί-----Sηκώνει-------------σώζει
ςυνομιλεί---------Sυνοδεύει------------σκάπτει


τα 9 βήματα του αγαπώντος τον συνάθρωπο-εαυτό του:


αγαπά-------------------------ανορθώνει-----------------απλοποιεί
αλληλέγγυος-------------------απαντά-------------------αγαθοποιεί
αφίνει-------- -------------------ανακαινίζει----------------αναλώνεται

τα 9 βήματα του αληθεύοντος ανθρώπου-ισαγγέλου


είναι τέλειος---------------------------τηλαυγής--------------------------ταμείας
είναι τεχνουργός---------------------τέκτων------------------------τελεστής
είναι τολμών--------------------τιμών---------------------------τηρών


1-2-3
4-5-6
7-8-9

εργάζομαι εν θεώ-εν αληθεία-αγάπη-σοφία
ελευθερώνω εαυτόν-εγώ απο τον εγωϊσμό-το κακό
ενούμαι με το εν αληθεία καλόν-τον θεό
Α
ΑΑ
ΑΑΑ
ΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.