Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

βαδίζειν εννεαδικάΤΟ Α-Ω ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡ-ΙΣΤΟΣ

τα 9 βήματα του ερημήτη-σοφού

ςιωπά-----------Sτέκει------------------σβύνει
ςυγχωρεί-----Sηκώνει-------------σώζει
ςυνομιλεί---------Sυνοδεύει------------σκάπτει


τα 9 βήματα του αγαπώντος τον συνάθρωπο-εαυτό του:


αγαπά-------------------------ανορθώνει-----------------απλοποιεί
αλληλέγγυος-------------------απαντά-------------------αγαθοποιεί
αφίνει-------- -------------------ανακαινίζει----------------αναλώνεται

τα 9 βήματα του αληθεύοντος ανθρώπου-ισαγγέλου


είναι τέλειος---------------------------τηλαυγής--------------------------ταμείας
είναι τεχνουργός---------------------τέκτων------------------------τελεστής
είναι τολμών--------------------τιμών---------------------------τηρών


1-2-3
4-5-6
7-8-9

εργάζομαι εν θεώ-εν αληθεία-αγάπη-σοφία
ελευθερώνω εαυτόν-εγώ απο τον εγωϊσμό-το κακό
ενούμαι με το εν αληθεία καλόν-τον θεό
Α
ΑΑ
ΑΑΑ
ΑΑΑΑ
ΑΑΑΑΑ

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

τα Ταύ της αλήθειας
αλυσίδα αλληλεγγύης ανθρώπων

ο θεός είναι η αλήθεια,
ο οποίος είναι η αγάπη-ο λόγος και η σοφία-το πνεύμα,
και η αλήθεια ως αγάπη-σοφία είναι η ισχύς του δυαδικού ενός-το πανίσχυρον έν

τον άνθρωπο της αλήθειας χαρακτηρίζουν 9 εν αγάπη-σοφία ισχυρές αρετές

1-τελειότης-4-τηλαύγεια-7-ταμείευση
2-τέχνη-5-τεκτονική-8-τελεστική
3-τόλμη-6-τιμή-9-τήρηση

τέλειος-τηλαυγής-ταμείας-τεχνουργός-τέκτων-τελεστής-τολμών-τιμών-τηρών


1-η τελειότης είναι πληρότης-αρτιότης-ολότης

2-η τηλαύγεια είναι η λαμπρότητα-ο έχων και ακτινοβολών το φώς-την λαμπρότητα-την διαύγεια απο μακρυά-είναι οφωτεινός-φωτίζων τους άλλους ακόμη και αν ευρίσκεται μακρυά τους

3-η ταμείευση είναι η απο-ταμείευση το θησαύρισμα η φύλαξη-προστασία των δυνάμεων του τελείου ανθρώπου-και η με μέτρο και σύνεση και αγάπη διανομή-παροχή τους

4-η τέχνη-το τεχνοποιείν-το τεχνουργείν είναι η σχεδίαση-εικονοποίηση-μορφοποίηση-υλομορφοποίηση των άνωθεν συλληφθέντων ιδεών και οι οποίες εκφράζουν στο επίπεδο του πραγματικού,το κάλλος,το ωραίον,το καλό,το αληθές,με τρόπο σύμμορφο-σύμμετρο-αισθητικό-αρμονικό-ενοποιητικό

5-η τεκτονική-δομική-οικοδομική-τεχνοδομική είναι η δημιουργία, στο επίπεδο των όγκων-της πράξεως και του πραγματικού,ενός οικοδομήματος φυσικού ή ηθικού ή πνευματικού γιαυτό και χρησιμοποιεί την μηχανική-την δομική-την ποιητική-την κλίμακα των αριθμών-την γεωμετρική-τα ανώτερα μαθηματικά-την ιεραρχία-την τεχνική-την ηθική-την αισθητική και την τάξη

6-η τελεστική είναι η τέχνη και επιστήμη της τελετής-της λειτουργίας-της τελετουργίας-της χορογραφίας-της χορωδίας-της σκηνοθεσίας-της επήρρειας
γιαυτό και χρήζει ιερέων και ιερειών προορισμένων και χαρισματικών

7-η τόλμη είναι αρετή του τολμάν και του λελογισμένου ηρωϊσμού,είναι η υπερνίκηση του φόβου και κατίσχυση στο άγνωστο και την αμάθεια,είναι η κατανίκηση του κατώτερου εγωϊκού εαυτού

8-η τιμή-τίμηση είναι η αρετή του τιμάν τον θεό,του αποδίδειν σέβας-σεβασμό και ιεροπρέπεια στα ιερά σεβάσματα και οσαύτως το αποδίδειν την οφειλόμενη τιμή και δόξα και λατρεία και ευγνωμοσυνη στον θεό και τους θείους αγγελιοφόρους-απεσταλμένους του
9-η τήρηση είναι η έμπρακτη απόδειξη και η ζωντανή μαρτυρία του όντως γνωρίζειν-βιώνειν[και συνεργείν] τον θεό τον άνθρωπο[-εαυτό]και την δημιουργία και του ποιείν [με αγάπη-σοφία και μέτρο]το θέλημα του θεού που είναι η εν αγάπη και σοφία εμπέδωση της βασιλείας του στον κόσμο και η εν παντί ενότης των [δημιουργημένων]κόσμων και των όντων-πνευμάτων.

1-τελειότης-4-τηλαύγεια-7-ταμείευση
2-τέχνη-5-τεκτονική-8-τελεστική
3-τόλμη-6-τιμή-9-τήρηση

τελειοποιώ εαυτόν
τηλαυγώ το φως του πνεύματος-εαυτού
ταμειεύω το πυρφώς των δυνάμεων της προσωπικότητος-εαυτού

τεχνοποιώ την άνωθεν συλληφθείσα αλήθεια
τεκτοποιώ την άνωθεν θεού σοφία
τελεστώ την άνωθεν θεού αγάπη

τολμώ την έσωθεν έξοδο προς νίκη και κατίσχυση επι του κόσμου-κακού
τιμώ την έσω-ένδον και έξω παρουσία και δράση και ενέργεια του θεού λόγου-πνεύματος όπως και αν αυτή εκδηλούται μεσα απο ανθρώπους και ιερά σεβάσματα
τηρώ την αλήθεια πάση θυσία-αποδεικνύων και βεβαιώνων την τελειότητα του εγώ-πνεύματος μου-πνεύματος του καθώς και την ισχύ και ανωτερότητα του καλού και της αλήθειας παντού
_Ο_
Ι

τα Α του αγαπώντος ανθρώπου-αδελφού


υδροχόου σύμβολο

αγάπη
αλληλεγγύη
άφεση

ο αγαπών είναι ο πραγματικά σοφός ανάμεσα στους ανθρώπους
και ο αληθινά αγαπημένος του θεού
η βεβαιότητα της αγάπης είναι η αμοιβαιότητα της αλληλεγγύης
δηλαδή η έμπρακτη θετική ενεργητική κίνηση αγάπης πρός τους άλλους-ανθρώπους
η κυριολεκτική λυτρωτική και ελευθερωτική απάντηση στην εσκεμμένη κακία των άλλων
είναι η συγχωρούσα-συγχωρητική άφεση των άλλων-θυτών συνανθρώπων

αγάπη αλληλεγγύη-άφεση
δηλαδή τήρηση της διπολικής εντολής της αγάπης του λόγου ιησού χριστού:
"αγαπάτε αλλήλους"
"αγαπάτε τους εχθρούς υμών"

ανόρθωση
απάντηση
ανακαίνηση

ο αγαπών-συγχωρών τον άνθρωπο-συνάνθρωπο-αδελφό του
αρχίζει να αφυπνίζεται απο τον υλιστικό ευδαιμονιστικό και νοητικοφιλοσοφικό ύπνο του
και να ζη την ψυχή-με την ψυχή του συναισθηματικά-βιωματικά τον εαυτό του και την επίπλαστη-επιφανειακή προηγούμενη κατάσταση του-έτσι αρχίζει η νοητικο-ψυχική του ανόρθωση και τότε είναι που αρχίζει να λαμβάνει απαντήσεις για την ζωή τον οδό της ζωής και τη σχέση του με τον εαυτό τον συνάνθρωπο,τον θεό κα τον κόσμο.
η εσωτερική πλέον ανακαίνηση του εγκαινιάζεται και η δυναμική ενεργητική θεληση του κινείται και κινεί όλο του το οπλοστάσιο των αρετών-δυνάμεων για ένα νέο τρόπο ζωής ηθικό πνευματικό-αληθινό

απέριττη απλότητα
αυθόρμητη αγαθότητα
ανυπόκριτη αυτοανάλωση

η απλότητα της ζωής-διαβίωσης δεν περιλαμβάνει πολυμέρεια-πολυπλοκότητα-πολυσυνθετότητα αλλά ειρήνη-γαλήνη-λιτότητα-οικονομία
η πηγαία συνχαρά η άδολη δωρεάν προσφορά η αδελφική εξυπηρέτηση είναι δομικά στοιχεία της αγαθότητας ενός ανθρώπου τετελειωμένου σε αγάπη θεού
η αγάπη ήταν πάντοτε αυτή αύτη η ιδέα-κατάσταση της θυσίας του θείου πνεύματος όσον και των ανθρώπων-εγώ,θυσία του ανώτερου χαριν του κατώτερου,θυσία του καλού για να ξε-πληρωθεί το κακόν,θυσία των ουράνιων απεσταλμένων χάριν και υπέρ του έργου του θεού και των τέκνων της γης ανθρώπων

τα 9 βήματα του αγαπώντος τον συνάθρωπο-εαυτό του:
αγαπά-------------------------ανορθώνει-----------------απλοποιεί
αλληλέγγυος-------------------απαντά-------------------αγαθοποιεί
αφίνει-------- -------------------ανακαινίζει----------------αναλώνεται
[αυτο-θυσιάζεται]

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

τα Sίγμα του Sοφούο σοφός οιδίπους[άνετος-άφοβος] αντιμέτωπος με το τέρας της σφίγγας

ςιωπή-σιγή
ςυγχώρεση
ςυνομιλία
ο σιωπών-σιγών λόγος μη εγκαταλείπων τον κόσμο σιωπηλά αποσύρεται στην έρημο
σιωπηλά-μετανοητικά πορευόμενος διασχίζει την έρημο συγχωρώντας την ξηρασία
συνομιλεί
με τον εαυτό του και τα πλάσματα της ερήμου ποτίζοντας τα συγχώρεση και σοφία


Sτέκει
Sηκώνει
Sυνοδεύει

ο σοφός ερημήτης στέκει-σταθμεύει
εκεί όπου η ανάγκη και ο πόνος παρουσιάζονται ντυμένοι πένθιμα
για να ακούσει να δη το πρόβλημα και την ερήμωση των ψυχών

με προσοχή με ενδιαφέρον με κατανόηση σταματά στέκει και σταθμεύει προσωρινά
απεκδυόμενος τον μανδύα της σιωπής και ενδυόμενος τον χιτώνα της αγάπης και του λόγου,
ελεεί,αδελφοποιεί,βοηθεί,στηρίζει-σηκώνει τους αδελφούς
και συνσταυρούμενους συνανθρώπους του και πάλιν επαναπορεύεται
ενδυόμενος τον μανδύα της αφάνειας καί της ερημίας
και συνοδεύοντας-συνοδοιπορώντας τον έσω σύντροφο της ζωής και του εαυτού του
προς εξυπηρέτηση και του πεπρωμένου έργου της ερημικής αποστολής του


σβύνει
σώζει
σκάπτει

σβύνει τα μοναχικά ίχνη των ποδών-βημάτων του στην έρημη άμμο του κόσμου
σώζει-διασώζει τα αρχεία της γνώσεως και της αλήθειας του ουρανού αδελφού του
σκάπτει τον τάφο της σκέψης του εντός του οποίου εισέρχεται ως παρακαταθήκη φωτόπυρός και μέχρι την επόμενη ανάσταση του

τα 9 βήματα του ερημήτη-σοφού
ςιωπά-----------Sτέκει------------------σβύνει
ςυγχωρεί-----Sηκώνει-------------σώζει
ςυνομιλεί---------Sυνοδεύει------------σκάπτει
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ


Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

παραλογική-λογική-υπερλογικήο παλαιός λόγος[πρεσβύτερος υιός]-ιησούς χριστός
αποκαλύπτει στον ιωάννη την αποκάλυψη του θεού[Γ'διαθήκη]

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οι πάντες θεωρούν εαυτούς λογικούς
και όλους τους άλλους παράλογους

αλήθεια τί είναι η λογική και τι το λογικόν γεγονός;

η λογική είναι η διανοητική κατάσταση-αρετή που προκύπτει απο την λειτουργία της νοήσεως,όταν όμως αυτή έχει τελειοποιηθεί σε αγάπη και σε σοφία θεού,και εξυπηρετεί την ισορροπία-αρμονία-ενότητα του εκφραζόμενου λογικά στην σχέση του με τους άλλους και το περιβάλλον εν γένει[φύση-εαυτός-συνάνθρωποι]

η νόηση εκδηλώνει:
κρίση
λόγο
μνήμη

υφίσταται όμως
κρίση-κατάκριση
κρίση-διάκριση
κρίση-επίκριση κλπ
και
μνήμη καλού
μνησικακία κλπ
και
λόγος ομιλία
λόγος σιωπή
αντίρρηση-αντίλογος κλπ

υφίσταται λογική του καλού και λογική του κακού
πιά είναι η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΟΓΗ ΛΟΓΙΚΗ;
και πιά είναι η ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΗ ΑΝΗΘΙΚΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ [ΠΑΡΑ]ΛΟΓΙΚΗ;

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΛΟΓΗ ΛΟΓΙΚΗ είναι η ΔΙΚΑΙΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ[ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ][ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ]

Η ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΦΥΣΙΚΗ ΖΩΩΔΗΣ ΑΛΟΓΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΛΟΓΙΚΗ είναι η ΑΔΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ-Η ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ-ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΤΟΜΙΚΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ[ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ][ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ-ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ-ΣΥΜΦΕΡΟΝ-ΕΓΩΙΣΜΟΣ]

η λογική του καλού είναι πάντοτε στο ΣΥΝ και το ΕΜΕΙΣ[κοινότης-συν-ολό[ν]της]
η λογική του κακού είναι πάντοτε στο ΑΝΤΙ και το ΕΓΩ[άτομο-ίδιον όφελος-μερικότης]
καλόν=ΣΥΝ-ΕΜΕΙΣ
κακόν=ΑΝΤ-ΕΓΩ

ΠΑΡΑΛΟΓΙΚΗ------παραλογίζεται εκ του κακού[φαίνεται-δήθεν λογικό-η]
ΛΟΓΙΚΗ-------------λογίζεται εκ του καλού[όντως είναι κανονικότης-λογική]
ΥΠΕΡΛΟΓΙΚΗ------λογικοποιεί την άνωθεν συλλαμβανόμενη-κατερχόμενη αλήθεια [λογικοποιεί-ται χάριν του έργου και του ανθρώπου]

το ατομικό συμφέρον-η ιδιοτέλεια-το παράνομο κέρδος-ο άνομος πλούτος-η αδίκηση-αντιδικία αντεκδίκηση-ανταγωνισμός κλπ
εμπίπτουν και εξ-υπηρετούν την παραλογική του κακού- ανθρώπου

η οφειλή-το ορθόν και δέον η ισότητα-η δικαιοσύνη-η κοινότητα αγαθών και υπηρεσιών-η συναντίληψη-συμπόρευση κλπ
εμπίπτουν και εξ-υπηρετούν την λογική του καλού-ανθρώπου
η δωρεάν παροχή της αλήθειας-η αυτοθυσία υπέρ και χαριν της σωτηρίας των ανθρώπων-η πλήρης υποταγή-υπακοή-υπηρεσία στο θέλημα του θεού-της αλήθειας
εμπίπτουν και εξ-υπηρετούν την υπερ το λογικόν αλήθεια του θεού-ανθρώπου σωτήρα των ανθρώπων

ο έλλογος άνθρωπος είναι αναβάτης του άλογου εαυτού του
και υποζύγιον του υπέρλογου εαυτού-πνευματος του

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

γυρίζει τρέχει ολοκληρώνει το έργο του ο χωροχρονικός άνθρωπος

η ετήσια κίνηση του ήλιου και οι 12 "στάσεις" του στον ουρανό
ο παρελθών χρόνος-ήτο-υπήρχε
έτρεξε-πέρασε-και τώρα έχει πεθάνει-θάνατος
ο παρών χρόνος-είναι-ων
τώρα διανύεται-τρέχει-ζή-ζωή
ο μέλλων[τικός]χρόνος-θα έρθει-είναι ερχόμενος
θα αποτελεί πάντοτε το σημείο πέρατος[τέλους]και δημιουργικής συνάντησης παρελθόντος και παρόντος σε ένα διαρκές μετα-κινούμενο μέλλον
ο θάνατος ως αποτέλεμα της [αυτό]θυσίας επιφέρει την θέωση
++++++++
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ
γυρίζει-τροχός-κύκλος-κυκλική-καμπύλη τροχιά
τρέχει-διατρέχει-διανύει απόσταση-ευθεία διαδρομή
ολοκληρώνει την κυκλική χρονική τροχιά και ευθεία χωρική διαδρομή
Ι
------Ο------
Ι
ο άνθρωπος είναι ένας σταυρός μετα-κινούμενος
ο κόσμος είναι ένας σταυρός κινούμενος
η διαδρομή-πορεία[πέρασμα] του ανθρώπου εντός του κόσμου είναι ένας σταυρός μεταμορφούμενος-μεταμορφωτικός
η κατάσταση και εξέλιξη και συμπόρευση του κόσμου με τον άνθρωπο υποχρεώνει σε σταύρωση-μεταλλαγή τόσο τον σταυρούμενο όσο και τον σταυρωτή
ο σταυρός είναι η θυσία[θέληση-σοφία][μετάνια]
η θυσία διαδραματίζεται με την αυτοθυσία[πράξη-αγάπη][συγχώρεση]
η αυτοθυσία ολοκληρούται[εν αληθεία] με την εκμηδένιση-μετουσίωση κάθε αντι-θεσης-αντεγώ[ατομισμού-εγωϊσμού][ταπείνωση]
======================
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

η καθημερινότητα των συναντήσεων
διακοσμητικό έξεργον θύρας κρινοειδές
Π
οι ακτίνες του ήλιου μας ξυπνούν
πριν ακόμα το ρολόϊ κτυπήσει
και η απουσία των ακτίνων του μας κοιμίζει
πρίν ακόμα η ψυχή μας αδειάσει
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ενδιάμεσα ο βίος τρέχει το δρόμο της καθημερινότητας
χωρίζοντας εμάς και επιδιώκοντας να μας ενώσει με τους άλλους
έτσι το μόνο που μας απομένει απο το δικό μας το χάσιμο
είναι το κέρδος απο την ένωση μας με τους άλλους
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
το τι θα απομείνει στο τέλος αποτελεί όπως κατάλαβα
το αποτέλεσμα των συνολικών μας θετικών συναντήσεων με τους άλλους
και το συνολικό αγαπητικό αποτέλεσμα του δικού μας αδειάσματος
και αυτό όλο το απόσταγμα σύνολο των πράξεων-συναντήσεων θα μας πληρωθεί τοίς μετρητοίς
[εξ όσων λένε οι ειδικοί και οι σοφοί επι των θετικών συναντήσεων]

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

η κρίση η κρήτη και το κρίνονη κωνταντίνου βασιλεύουσα πόλις των πόλεων

η κρίση και ο κριτής αρχίζουν με Κ
το καλό και το κακό ομοίως με Κ
η κλοπή και το κέρδος ομοίως με Κ
ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός ομοίως με Κ
η κλεψύθρα και ο κρόνος ομοίως με Κ
η καταστροφή και ο κόσμος ομοίως με Κ
ο καιρός[κλίμα-εποχή]και η κάθαρση ομοίως με Κ
ο κλαθμός και ο κλίβανος[καύση]ομοίως με Κ
η κηδεία και η κόλαση ομοίως με Κ
η κυριαρχία του καλού και ο κύριος ομοίως με Κ
.....
κάτω είναι ο κίνδυνος αλλά και το κέφι

και η κεφαλή ή κερνά κολακίες ή κυοφορεί κρίνα!

η κωνστάντια σωφία και η παναγία κρήτη μας εύχονται:
"ο κεραυνός είθε να είναι μαζί μας!"
καιγώ λέγω:
ο νοών και εννοών και κατανοών ας εύχεται σταθερά:
"καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί κύριε"

ίδε το κρίνον!

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

τα Υ-ψιλον της ζωής,τα Ε-ψιλον του έρωτα,τα Α-λφα της αλήθειαςηρακλής και ήβη


Υ-πομονή:στις δυσκολίες-κακό του κόσμου
Υ-πακοή:στη συνείδηση-τον εαυτό
Υ-πηρεσία:στις υποχρεώσεις έναντι των συνανθρώπων

αυτό σημαίνει:
θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση

Ε-ρωτας:στην διπολικότητα και την αναζήτηση της σοφίας
Ε-λπίδα:στην προσπάθεια και την έκφραση της αγάπης
Ε-λευθερία: στην επιλογή και την πραγματοποίηση της απόφασης

αυτό σημαίνει:
μετάνοια-συγχώρεση-πίστη

Α-φοσίωση:στο έργον της ζωής
Α-γάπη:του σταυρού της ζωής
Α-λήθεια:στην μαρτυρία της ζωής

αυτό σημαίνει:
ανάταση-ανάβαση-ανάσταση
[άνω τείνω-βαίνω-στέκω]

γιαυτό σας λέγω:
"ευοί-ευάν-αβέ"

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ανθολόγιο του καλού κηπουρού

http://japangarden.org/wp-content/uploads/2008/03/3261197.jpg
ιαπωνικός κήπος
88888888888888888
ο καλός κηπουρός
θαυμάζει τον δημιουργό
θαυμάζει τον άνθρωπο
θαυμάζει την δημιουργία
θαυμάζει την φύση
εξισορροπεί με μέτρο
εναρμονίζεται με την κοινωνία
ενοποιείται με την οικουμένη
πραγματοποιεί την αλήθεια
δοξολογεί-ευγνωμονεί το ένα στα πάντα
καθαρίζει-φυτεύει-ποτίζει-περιποιείται τον κήπο του
181818
είδα τους κάκτους μας που ανθίσανε και είπα:
"φυσικό θαύμα"
888888888888
βλέπω εσένα να ανθίζεις καθημερινά και λέω:
"ηθικό θαύμα"
888888888888888888
διαβλέπω εσένα και μένα να μυροβολούν τον αέρα και διακούω:
"πνευματικό θαύμα"
88888888888888888888888888888

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.