Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

INBIβασιλεύς βασιλέων βασιλεί βασιλεύουσα
INBI
το
Ι[ώτα]=αριθμός Ι=10=10 εντολές
το Ν =του μωσαϊκού Νόμου=παλαιά-Α' διαθήκη
το
Β[ήτα]=αριθμός Β= 2=2 εντολές
το
Ι=του Ιησού χριστού-καινή Β' διαθήκη
Α-οι 10 εντολές του μωσαϊκού νόμου=παλαιά-Α' διαθήκη
1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας,ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού
2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν,εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης.
6. Ου φονεύσεις.
7. Ου μοιχεύσεις.
8. Ου κλέψεις.
9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.
Β-οι δύο εντολές του ιησού χριστού-λόγου αγάπης=καινή Β' διαθήκη
1-αγαπάτε αλλήλους
2-αγαπάτε τους εχθρούς υμών
  ΟΙ Α'+Β' ΔΙΑΘΗΚΕΣ=10+2=12 ΕΝΤΟΛΕΣ
  ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η Γ'=ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ=12 ΕΝΤΟΛΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ=24 ΕΝΤΟΛΕΣ-οδηγήσεις όσο τα 24 γράμματα της ελληνικής ΑΒ=Α-Ω
  [Γ'ΔΙΑΘΗΚΗ=Α+Β+Γ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΜΑΖΙ]

  Γ-οι 12 εντολές της σωφίας του παρακλήτου==τρίτη=Γ' διαθήκη εντέλλουν τον άνθρωπονα αναγνωρίσει-αποδεχθεί-ακολουθήσει [τηρεί]12 αρετές-καταστάσεις-εντολέςστα πλαίσια της πνευματικής αλήθειας-αγάπης-σοφίας-ελευθερίας-δικαιοσύνης:
  1. Υπομονή
  2. Σιωπή
  3. Ταπεινοφροσύνη
  4. Εγκράτεια
  5. Ρωμαλαιότης
  6. Οφειλή
  7. Νουνέχεια
  8. Αγιότης
  9. Αγαθότης
  10. Αγνότης
  11. Αγάπη
  12. Αλληλεγγύη
   [ύλη-κη συμπεριφορά-ψυχή-νόηση-πνεύμα]
   ι+ν+β+ι=9+13+2+9=33-όσο και ο κύκλος-έτη ζωής του ιησού στην γη
   ιησούς=σημαίνει σωτήρ
   ναζωραίος=σημαίνει
   αληθινός
   βασιλεύς=[η βάση του λαού]
   βασιλέας
   ιουδαίων=[των επαινετών] εκλεκτών[ομοίων θεώ]
   [«Ιούδας» αποδίδεται ως η ελληνική εκδοχή του «Judah»,
   που στα εβραϊκά σημαίνει «επαινεμένος-επαινετός». ]

   η θεά άρτεμις τρέφουσα κύκνον

   Δεν υπάρχουν σχόλια:

   αρμέγουν

   Αρχειοθήκη ιστολογίου

   Ειμί

   Η φωτογραφία μου
   ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
   Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.