Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

ευθύνειν


Ωροσκόπιο

ο ζωδιακός κύκλος

"ανάλημμα"-12 ηλιο-στάσεις σχηματίζουσαι ιχθύν

αρχαι

(Χαρακτηριστικά του Ανθρώπου,του Καλού και του Κακού)

[απο το αρχείο της "αλληλουχίας"]


Το καλόν

δεν βάλλεται-πλήττεται από το κακόν,τις συνέπειες όμως υφίσταται εκούσια ή ακούσια

ο (αυτό-θυσιαζόμενος) άνθρωπος-εγώ

Το καλόν

δεν χρησιμοποιεί ποτέ μέσα του κακού όπως βία-εκβιασμό, απειλή,φόβο, δέλεαρ,απάτη,ψεύδος,κ.λ.π

Το καλόν

δεν παρεμβαίνει-παρεμβάλλεται ποτέ στην ελευθερία ούτε του κακού ούτε του ανθρώπου.επεμβαίνει μόνον εφόσον υπάρχει ελεύθερη παράκληση εκ μέρους του ανθρώπου ή ανάγκη καλού και ως εκ της θείας προνοίας προς τον άνθρωπο και την δημιουργία.

την ανταπόδοση καλού ή κακού την προκαλεί ο ανθρωπος με τις πράξεις του και όχι ο θεός ή το κακόν.

ο θεός δημιουργεί-προστατεύει,το κακόν καταστρέφει-καταδιώκει,και ο άνθρωπος επιλέγει ή την αυτοφρούρησι του από το κακό με έργα καλού και μετανοίας κακού ή την αυτοέκθεσι του στο κακό με έργα κακού και αμετανοησίας κακού.

Το κακόν

αν και μη ον εντούτοις είναι-παράγει βίαν,αδικίαν,

πλάνην,αναλήθειαν και συνεπώς ανελευθερίαν,αμετρίαν,ανωφελίαν

ο άνθρωπος

είναι δισύνθετος εκ πνεύματος καλού και κακού και το έργο της ζωής του είναι να μετουσιώσει το ατομικό σπερματικό του κακό σε καλό δια πράξεων καλού και πράξεων μετανοίας κακού,απλοποιώντας έτσι την δισυνθετότητα του δηλαδή καθιστάμενος απλός και μονοσήμαντος καλού.

ο κάθε άνθρωπος

στο έργο της μετουσιώσεως του κακού του, αρχίζει μόνος,πορεύεται μόνος και μόνος νικά το κακό και καταλήγη στον θεό- πνεύμα ζωής ως ένα ενιαίο σύνολο ζωής-πνεύματος/πνευματωμένης ζωής.

ο άνθρωπος του κακού

δεν μπορεί να διακρίνει το καλόν και διαχωρίσει το κακόν από το καλόν,διότι είναι τυφλός καθώς τελεί υπό σύγχυση-σκοτασμό

ο άνθρωπος του καλού

είναι μνήμων του καλού και των ευεργεσιών του θεού, αποφεύγει τα χονδροειδή λάθη,μετανοεί αμέσως για τα σφάλματα του,είναι εύκολα συγχωρητικός και παροχικός-αλτρουϊστικός προς τους συνάνθρωπους του

ο μόνος διδάσκαλος του ανθρώπου

εν τέλει είναι ο εαυτός του,το πνεύμα του-πνεύμα του θεού εντός του,είναι το Α-Ω

η βιωματική κατανόηση μιάς γνώσεως ή αλήθειας προκύπτει μόνον εφόσον προηγηθεί υπαγωγή του νοός στο εν ημίν πνευμα του θεού

ο άνθρωπος-σφίγγα μπροστά απο την πυραμίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.