Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Μαρία η Παρθένος και Θεοτόκος


Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΤΗΡ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ-"το δώρον των δώρων"

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε
μήτηρ

αγγέλων-ανθρώπων

ρέουσα

ίάματα

α
γάπης

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

Μήτηρ

Αγάπης

Ρήτρα-Ρήμα

Ιησού

Ανθρωπόθεου

η παρθένος-θεοτόκος μαρία είναι η ουράνια πνευματική αγάπη-μητέρα

τόσο των αγγέλων-αγγελικών πνευμάτων όσο και των ανθρώπων-ανθρώπινων όντων

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

"20 ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· ᾿Ιωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν ῾Αγίου. 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν"[ματθαίου].

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν. 13 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην·[λουκά]


η δέηση των 2 εκλεκτών στον χριστό

δικαίως τιμάται δια των "χαιρετισμών"διότι και όντως αληθινή μας μητέρα είναι
[αυτή μας προδημιουργεί στον ουρανό και εν συνεχεία μας οδηγεί και στην γη]
και διότι "γέννησε" στην γη ως άνθρωπο τον αγέννητο θεό-σωτηρα των ανθρώπων
ιησού χριστό
[Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ κατερχόμενος και γινόμενος άνθρωπος=ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ
αλλά και ανερχόμενος και αυτοκατασταθείς άνθρωπος θεωμένος=ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟΣ]
και διότι τέλος έκτοτε-και για πάντα αποτελεί την δεομένη και ευνοημένη του θεού λόγω
της τεράστιας-ανυπολόγιστης προσφοράς της στο έργο του θεού-το έργο της επιστροφής
του ασώτου πνεύματος μετουσιωμένου σε πνεύμα καλού-θεού[δια μέσου του ανθρώπου]

μ
ήτηργγέλων] ανθρώπων ρέουσα ίάματα αγάπης

είναι η μητέρα μας
είναι η ρέουσα-διαχέουσα-παρέχουσα τα δώρα
τα ιαματικά-θεραπευτικά-ελευθερωτικά-λυτρωτικά-αποκαταστατικά
της αγάπης-του λόγου-του θεού

Μ
ήτηρ Αγάπης Ρήτρα [Ρήμα] Ιησού Ανθρωπόθεου

είναι η μητέρα της αγάπης του θεούη οποία χάριν των ανθρώπων και της θυσίας της, της δόθηκε-χαρίστηκε απο τον θεό να είναι-και να αποτελεί την ρήτρα-συνθήκη και συμβόλαιο μεταξύ του θεού-χριστού και των ανθρώπων-να είναι το ρήμα-λόγος της: ΛΟΓΟΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΟΥ [μεσολαβούσα και λέγουσα αντ'αυτού]

Α-ΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ-ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ-Ω

Α=ΑΡΧΗ-----Μ=ΜΕΣΟΝ----Ω=ΤΕΛΟΣ

1----------------12----------------24

Μ=ΜΕΣΟΝ=ΜΑΡΙΑ

είναι η μητέρα-ρήτρα και ρήμα θεού για τον άνθρωπο-ανθρωπότητα
καθώς μεσιτεύει στον υιό και λόγο του θεού τον σε μας προσφιλη "υιό του ανθρώπου"- ανθρωπόθεο ιησού χριστό-ο οποίος ορίστηκε απο τον τριαδικό θεό να είναι ο θεός της ανθρωπότητος

Μ-ΑΡΙΑ-Μ
ΕΙΝΑΙ :
Η ΑΡΙΑ
ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ-ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΑ=λευκή-εκλεκτή
[λευκή=φωτεινή-πάναγνη παρθένος και εκλεκτή=η εκλεγείσα να γεννήσει ως άνθρωπο τον θεό-ένα και μοναδικό εκλεκτό ιησού χριστό][είναι η άρια-ωδή-φωνή προς τον θεό]

ΜΗΤΗΡ=ΤΡΟΦΟΣ-ΓΑΛΟΥΧΟΥΣΑ-ΔΙΑΤΡΕΦΟΥΣΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΜΥΗΣΙΣ=είναι η μύησις στην αλήθεια-η [επαν]εισάγουσα τον άνθρωπο στον κόσμο του ουράνιου παραδείσου-εδέμ που είναι το εν εαυτού πνεύμα του θεού-είναι η οδηγούσα τον άνθρωπο να ενδοστροφεί έσω-μέσα του προς το πνεύμα του και εν συνεχεία να εξωστροφεί έξω-στο περιβάλλον που ζει για να εφαρμόσει τα όσα εσωτερικά απο το πνεύμα-θεό μέσα του έλαβε δωρεάν.είναι αυτή που μυεί τους μαθητές της[του χριστού] και τους καθιστά μυούμενους-μεμυημένους-μύστας της αλήθειας-του χριστού

ΜΑΡΙΑΜ-ΜΥΗΣΙΣ-ΑΛΗΘΕΙΑ=ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ-ΙΣΧΥΣ
η μαριάμ μυεί-εισάγει τους μαθητές μυούμενους-μεμυημένους-μύστας στην θεία αλήθεια-αγάπη-σοφία και τους καθιστά πνευματικά ισχυρούς στην αλήθεια του θεού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.