Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

"διψώ"


Αρχείο:Greek letter psi.svg
28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή,
λέγει· διψῶ. 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο ὄξους μεστόν· οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα.

ΔΙΨΩ
Δ-Ι-Ψ-Ω=ΙΔΩ Ψ=θα ιδώ το [γράμμα]Ψ
Δ-Ι-Ψ-Ω=ΔΩ ΨΙ=θα σας δώσω το[γράμμα] Ψι
["Ψ" είναι "ο ερχόμενος"παράκλητος-το πνεύμα της αληθείας]
Ψ=23ον γράμμα
23=2+3=5
2=1+1=πνευματικόν δίπολον
[αγάπης-σοφίας θεού]
3=1+1+1=αγία τριάς-θεός
πατήρ-λόγος-πνεύμα]
5=άνθρωπος
[σώμα+ψυχή+νόηση+πνεύμα+εγώ]

Ψ=700=7=νόμος-7 πνεύματα[φωνήεντα]

Ψ=[δίφθογγο-δημιούργημα των γραμμάτων]Π+Σ

Ψ=Π+Σ=Πνεύμα Σοφίας[όντως είναι το πνεύμα της αληθείας]

ψ=ψυχή
π=πνεύμα
σ=σώμα
-----------------------
είναι το τρισυπόστατον του ανθρώπινου όντος
πνεύμα-ψυχή-σώμα[πατήρ-λόγος-πνεύμα]
http://www.paxi.gr/imagstart/paxoi0005_000.jpg
2 δελφίνια και στο μεσον τρίαινα

Ψ=σύμβολο της τρίαιναςου θεού της θάλασσας[άλς-αλία-άλας]ποσειδώνα

http://3.bp.blogspot.com/_LEifgCrSRqo/R8v-PZ-MFRI/AAAAAAAAA9A/kI33eanlHLQ/s320/double+fish+symbol.jpg
2 ιχθύς δεμένοι με τρίαινα


οι ιχθύς-ιησούς χριστός[δίας] και εν μεσω αυτών η τρίαινα του παρακλήτου[ποσειδών]
αλλά και
οι 2 ιχθείς [δίπολον=λόγοι-πνεύματα]του πνεύματος της αληθείας[τρίαινα-ποσειδών]

Δ-Ι-Ψ-Ω=4+10+700+800=1514
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=1514[+ΥΔΡΙΑ+ΥΔΩΡ=3333]
1514=11=ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΣ-ΔΥΑΣ

Ω
Ι
Ι
Ι--------------Δ
Ι
Ι
Ψ
[μόνον η ανακύκλησις-αναδιάταξη των στοιχείων μπορεί να αποδώσει "όλη" την αλήθεια]

"ΔΙΨΩ"=ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ

Ι=ιλύς=λάσπη[χωμα]=ύλη
Δ=διάνοια=νόηση
Ψ=ψυχή
Ω=ων=πνεύμα

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ=4 ΔΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΟΝ
ΕΓΩ=5[πεμπτουσία]=1Π+2Ψ+3Ν+4Σ

"ΔΙΨΩ"
να ΙΔΩ Ψ=να δω τον άνθρωπο Ψ=όμοιο με τον παράκλητο-το πνεύμα της αληθείας

ΝΑ "ΔΙΨΑ-ΞΕΔΙΨΑ" ΠΙΝΟΝΤΑΣ "ΥΔΩΡ ΖΩΝ"[υδροχόος]=Ο ΧΡΙΣΤΟΣ-ΤΟ Χ

ΚΑΙ ΟΙΝΟ ΣΟΦΙΑΣ[ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΞΟΣ-οίνος νοήσεως][οινοχόος]=Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΤΟ Ψ

ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΟ Ω-ΜΕΓΑ=Ο ΩΝ ΠΑΤΗΡ-ΘΕΟΣ [ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ]

οἱ δὲ πλήσαντες σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι.
ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα.

ΙΧ-ΘΥΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ=Χ.Ι
ΔΙΨΩ[ΤΡΙΑΙΝΑ=ΙΑΤΡΙΝΑ]=Ψ.Ι
Π
ΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=ΠΣ=Ψ=Ψ.Ι

αυτά είναι τα Ψήγματα Χρυσού
της Ω-μέγα
[τελευταίας] νεας τρίτης υδροχοϊκής εποχής
[πνευματικής-παρακλητικής-πύρινης]
[ΩΝ=ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ]
[διψώ ύδωρ ζων-οίνον σοφίας=υδροχόος=1514]

Χ+Ψ+Ω=2100=21=777=3=τρίτη διαθήκη=3 διαθήκες-εποχές-νόμοι

ο τρίσταυρος της ανάστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.