Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

ψαρεύειν "τα ρω της κρίσεως" Α

ο τρίσταυρος της ανάστασης
λίγο πριν συλληφθεί ο ιησούς απο τους ρωμαιο-φαρισαίους,
έλεγε μεταξύ άλλων στους μαθητές του:

7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. [ιωάννου ΙΣΤ]
περὶ ἁμαρτίας
ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ
περὶ δικαιοσύνης
ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με
περὶ κρίσεως
ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται
"περί αμαρτίας" είναι η αναλήθεια=η απιστία στον θεό-αλήθεια[αμαρτία-αθεϊα]
[ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ="εγώ ειμί η οδός Η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ζωή"]
"περί δικαιοσύνης" είναι το μη αγαπάν αλληλέγγυα=η αδικία του συνανθρώπου [αναδελφωσύνη=ανηθικότητα-δυσαρμονία]
[ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με ="η άδικη σταύρωση-θυσία της αγάπης[ιησούς] η οποία όμως εν τέλει οδήγησε τον ιησού στην ανάσταση και ανάληψη=επιστροφή στον πατέρα]
"περί κρίσεως" είναι η [ΑΥΤΟ]πλάνη-παραπλάνηση του εαυτού ως προς ζητούμενο απο τον θεό έργο-την[ αυτο]ανάσταση του καθε ανθρώπου δια έργων καλού-σοφίας-αληθείας
[ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται=δια των έργων του χριστού-της σταυρικής θυσίας και της αναστάσεως του επήλθε κρίση του κακού και νίκη του χριστού επι του θανάτου-του κακού θανάτου]
[κατά παρόμοιο τρόπο ο άνθρωπος-εαυτός που επιτελεί έργα καλού[δεν είναι άσωτος-άεργος] κρίνεται αλλά δεν κατακρίνεται απο το κακό και τον κακό θάνατο[ γίνεται κρίση των έργων που διέπραξε ενόσω ζούσε στη γη] αλλά διακρίνεται και διαχωρίζεται απο το κακό[του] και τον κακό θάνατο δηλαδή νικά το κακό και τον θάνατο[είναι ο νικών δια των ενάρετων έργων-της ζωής του] όπως ο ιησούς-νικηφόρος νικητής
αθεϊα=απιστία προς τον θεό-αλήθεια
αδικία-αναδελφία προς τον συνάνθρωπο-συνάδελφο
ασωτεία-αεργία προς τον εαυτό
[ο άεργος=στερείται έργων καλού και ο άσωτος=στερείται σωτηρίας-λόγω της ασωτείας του]
συνθέτουν-ερμηνεύουν όλο το κακοστημένο παγκόσμιο θέατρο του κακού
με πρωταγωνιστή[σε ρόλο άρπαγα-ληστή] τον κακοποιό άνθρωπο
είναι λοιπόν εύλογο ότι το αληθινό έργο οφείλει να ξαναγραφεί-αποκαλυφθεί
και να παιχθεί-ερμηνευθεί στο καλοστημένο οικουμενικό θέατρο της αλήθειας
με πρωταγωνιστή πάλι[σε ρόλο πιστού οικονόμου] τον άνθρωπο ηθοποιό*

*Υ.Γ:οι προσκλήσεις να[θα] είναι για όλους δωρεάν
μάρκου-λέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.