Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Ζ)

η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Α)
η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Β)
η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Γ)
η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Δ)
η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Ε)
γράφει-αποκαλύπτει η γένεση του μωϋσέως
8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ προπορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.

θιβετανική βουδιστική μαντάλα 
Ε-Δ-Ε-Μ
8 Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲμ κατὰ ἀνατολὰς
Ε-νιαία=========ΠΝΕΥΜΑ
Δ-ύναμις==========ΨΥΧΗ
Ε-νότης==========ΝΟΗΣΗ
Μ-ία===============ΥΛΗ
[πνεύμα θεού στον άνθρωπο=εδέμ]
[Ο ΤΕΛΕΙΟΣ-ΤΕΛΕΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ] 
Α-Δ-Α-Μ
καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε.
Α-ΝΑΤΟΛΗ==========ΝΟΗΣΗ
Δ-ΥΣΗ================ΥΛΗ
Α-ΡΚΤΟΣ[ΒΟΡΡΑΣ]===ΠΝΕΥΜΑ
Μ-ΕΣΗΜΒΡΙΑ[ΝΟΤΟΣ]===ΨΥΧΗ
[άνθρωπος=4δικόν εγώ=Π-Ψ-Ν-Υ]
ΞΥΛΟΝ ΖΩΗΣ
9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον 
 ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν 
καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου
Ζ-ΗΝ
Ω-Ν
Η-Ν
[το ζην του ανθρώπου στην εδέμ-του θεού=παρ-όμοιο με του "ο ών"-"ο ήν"]
ΞΥΛΟΝ ΓΝΩΣΕΩΣ
καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ.
Κ-ΑΛΟΣΥΝΗ====================ΨΥΧΗ
Α-ΛΗΘΕΙΑ===================ΠΝΕΥΜΑ
Λ-ΟΓΙΚΗ==========ΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ο-ΙΚΟΥΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ==============ΕΓΩ
Ν-ΟΥΝΕΧΕΙΑ===========ΔΙΑΝΟΙΑ-ΝΟΗΣΗ
ΚΑΙ
Κ-ΑΚΙΑ=======================ΨΥΧΗ
Α-ΝΑΛΗΘΕΙΑ================ΠΝΕΥΜΑ
Κ-ΟΣΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ===============ΕΓΩ
Ο-ΙΗΣΗ==============ΔΙΑΝΟΙΑ-ΝΟΗΣΗ
Ν-ΩΘΡΟΤΗΤΑ=====ΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

4 ΠΟΤΑΜΟΙ
10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ ᾿Εδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον·
 ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς.
ΕΥΦΡΑΤΗΣ=ΕΥΦΡΑΙΝΕΙ=ΠΝΕΥΜΑ
ΤΙΓΡΙΣ=ΘΥΜΟΕΙΔΗΣ-ΑΓΡΙΕΥΕΙ-ΘΗΡΙΕΥΕΙ=ΨΥΧΗ
ΦΙΣΩΝ=ΦΙΣΙΟΥΤΑΙ-ΑΕΡΙΝΗ=ΝΟΗΣΗ-ΔΙΑΝΟΙΑ
ΓΕΩΝ=ΓΕΩΔΗΣ-ΚΑΤΩΤΕΡΗ=ΥΛΗ
[ΜΟΝΟΝ Ο ΕΥΦΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΨΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝΙΣΘΕΙ
 Η ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ-ΠΟΝΗΡΟΝ]

η διαφορά του καΛού από το καΚόν είναι η Μονάδα

κ=10
λ=11
10=δυνατότητα κ=καλού ή κ=κακού
+1=καλόν
-1=κακόν
0=μηδέν=ανθρώπινον ον (έχει μέσα του και το + και το - )
11
σημαίνει ότι το 0-μηδέν ανθρώπινον ον αξιοποίησε το + του
και κατέστησε τον εαυτό του απο 0 σε 1 και συνεπώς απο 10 έγινε +11
(+11=άνθρωπος διπολικός εν αγάπη-σοφία)
θα μπορούσε όμως να γίνει και αρνητικός 11 δηλαδή -11
(-11=δυαδικός-διαιρετικός άνθρωπος σε αντί-αγάπη-αντι-σοφία)
ΚαΚόν=άνθρωπος που παραμένει-επιμένει στα 2Κ=ατέλεια
ΚαΛόν=άνθρωπος που προχωρεί-προοδεύει μία μονάδα=Κ+Λ=τελειότης
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.