Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

ψαρεύειν "τα ρώ της κρίσεως"-Γ'

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/el/2/2c/DefteraParousia_MoniAgPanteleimonaHrakleioKritis.jpg
(δες και)
λίγο πριν συλληφθεί ο ιησούς απο τους ρωμαιο-φαρισαίους,
έλεγε μεταξύ άλλων στους μαθητές του:
7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. [ιωάννου ΙΣΤ]
καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως.
ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ=αθεϊα=απιστία προς τον θεό-αλήθεια
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ=αδικία-αναδελφία προς τον συνάνθρωπο-συνάδελφο
ΠΕΡΙ ΚΡΙΣΕΩΣ=ασωτεία-αεργία προς τον εαυτό[ο ανόητος-άφρωνας]
[ο άεργος=στερείται έργων καλού και ο άσωτος=στερείται σωτηρίας-λόγω της ασωτείας του]
ΠΕΡΙ
ΔΙ-καιοσύνης
Α-μαρτίας
ΚΡΙΣΕΩΣ
"εκείνος"-δια των "εικόνων" του θα αποκαλύψει εκείνη την αλήθεια δια της οποίας ο άνθρωπος θα μπορεί να διακρίνει την αλήθεια απο το ψεύδος-αναλήθεια
διάκρισις=555=Ε-Ε-Ε [3Ε]
η διάκρισις[και κατα συνέπεια ο διαχωρισμός του καλού απο το κακόν]=καλόν-χάρις
αλλά και
Δ-Α-Κ=ρίζα δάκ-ω-διδάκω-διδάσκω=δια-δίδω στα ΔΑΚ-τυλα-χέρια[την παράδοση-αλήθεια]=καλόν-αληθές
βλεπετε ουν πως ακριβως πως περιπατειτε μη ως ασοφοι αλλ ως σοφοι
εξαγοραζομενοι τον καιρον οτι αι ημεραι πονηραι εισιν
δια τουτο μη γινεσθε αφρονες αλλα συνιετε συνιεντες τι το θελημα του κυριου
και μη μεθυσκεσθε οινω εν ω εστιν ασωτια αλλα πληρουσθε εν πνευματι
λαλουντες εαυτοις εν ψαλμοις και υμνοις και ωδαις πνευματικαις αδοντες και ψαλλοντες εν τη καρδια υμων τω κυριω[εφεσ 5:15-19]
ΠΕΡΙ
Δ-ικαιοσύνης
Α-μαρτίας
ΚΡΙΣΕΩΣ
δακρίσεως=δακρύσεως=θρήνοι-κοπετοί-δάκρυα=κακόν
αλλά και
Δ-Α-Κ=ρίζα του δάκ-νω=όφις-κακόν
[θηρίον=θ-ρ-ή-ν-ο-ι]
από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου. …από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου…Και έβαλον χώμα επί τας κεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, εν ή επλούτησαν εκ της αφθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση· διότι εν μιά ώρα ηρημώθη.[Αποκ κεφ:18-19]
"εκείνος"-"δια των εικόνων"του θα αποκαλύψει την αλήθεια η οποία θα ελέγξει όλους όσους αμάρτησαν-αδίκησαν-κατέκριναν τους άλλους[αθωώνοντας εαυτούς] και τότε θα αισθανθούν και βιωματικά θα δακρύσουν-"κόψονται"και θα κολασθούν για όλα τα κακά που διέπραξαν εις βαρος των αδελφών τους ανθρώπων
Δ-Α-Κ=4ο+1ο+10ο=15=5-5-5[Γ'Ε ή 3Ε=3χ5=15]
[ΔιΑ-Κριση=555]
[ή 4+1+20=25=55555]
και
Δ-Κ-Α=ΔιΚέφαλος Αετός=2 κεφαλές[ανατολή-δύση]=αγάπη-σοφία[παρέχει-προσέχει]
[ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ][Δύο Κεφαλές Αετού=Ανθρώπου]
Ή
ΔρΑΚων ΔΑΚ-νων=δηλητήριο θανάτου
[ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΡΑΚΩΝ-ΘΗΡΙΟΝ]
καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον [την ανθρωπότητα]
περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως.
έτσι λοιπόν
η ΕΛΕΥΣΙΣ του ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ[ΝΕΟΥ]ΣΩΤΗΡΑ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ-ΕΠΙΦΑΝΕΙ
"εκείνος"="αγιασθήτω το όνομα σου"=άγιος-θα μας αγιάσει-αληθοποιήσει
[εξάλειψη της αματίας-εμπέδωση της πίστεως και αλήθειας]
"ελθών"="ελθέτω η βασιλεία σου"=αγαθός-θα μας παρέξει το όντως αγαθόν
[εξάλειψη της αδικίας-εμπέδωση της ισότητος και δικαιοσύνης]
"ελέγξει"=γενηθήτω το θέλημα σου=αγνός-θα μας εξαγιάσει-πυροκαθάρει
[εξάλειψη της κακίας-πονηρίας και εμπέδωση της αγάπης και αλληλεγγύης]
Ε-λθών--------Ε-κείνος--------Ε-λέγξει

Δ-ικαιοσύνης----------Α-μαρτίας------Κ-ρίσεως
Δ-Ε-Κ-Α [Ε+Ε=10] =10
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 10 συμβολίζει
1ον την ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ του ΚΟΣΜΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
και 2ον ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ-ΔΕΚΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ-ΜΥΗΣΕΩΣ
[και του νόμου]
άνθρωπος=+5 + -5 = 10 =αμιγής δισυνθετότης καλού και κακού
[ο αριθμός +5 είναι κατα απόλυτον τιμήν αριθμός του τελείου ανθρώπου]
δέκα=εκ του δέχω=δέχομαι-υποδέχομαι εις τα ΔΑΚ-τυλα των χεριών
[την 1η εννεάδα και αρχίζω την 2η]
έτσι λοιπόν
ο ελθών-ερχόμενος θα μας αποκαλύψει
1ον την δισυνθετότητα καλού και κακού του κόσμου και του ανθρώπου
[όλων των όντων-υλικής δημιουργίας][δένδρο γνώσεως αγαθού-πονηρού]
και 2ον πως αυτή η δισυνθετότητα αίρεται-καταργείται δια της αγάπης-σοφίας-μυήσεως στην αλήθεια του θεού[έρως] που αφορά τον άνθρωπο και την τριπλή δημιουργία
[δένδρα ζωής-αλήθειας-αγάπης-σοφίας-μυήσεως] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.