Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

ο ναός του χρήματος και ο ναός του πνεύματος


κίων
χρήμα-πνεύμα
εαν εξετάσει προσεκτικά κανείς τις 2 αυτές βασικές ιδέες-αλήθειες-πραγματικότητες
του χρήματος και του πνεύματος
θα διαπιστώσει όλοι οι άνθρωποι όλες τις εποχές
υπηρέτησαν και υπηρετούν ή την μια-το χρήμα ή την άλλη-το πνεύμα
ο μαμωνάς----------------------ο θεός
ο υλικός πλούτος-γνώση---------η πνευματική αλήθεια-ζωή
ο ναός του χρήματος--------------ο ναός του πνεύματος
υλική πραγματικότητα-κοσμική γνώση --ουράνια πνευματική αλήθεια
χρυσός-------------αγάπη
άργυρος-----------σοφία
πολύτιμα μέταλλα----------------πνευματικές αρετές
πολύτιμοι λίθοι-----------------------ηθικές αξίες-ποιότητες
πετρέλαιο-μαύρος χρυσός--------------------αγαθότης
χρηματιστήρια αξιών-------------------------αγιότης
βιομηχανική παραγωγή-------------------------αγνότης
κλπ
το μέτρο-οδό πόρευσης στον βίο-ζωή , 
το αποκαλύπτει ο κύριος των ευαγγελίων
21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν....
Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.[ματθ στ]
η σημερινή μας πραγματικότητα λέει ότι:
οι άνθρωποι-στο σύνολο της η ανθρωπότητα μας έχουμε διαλέξει τον μαμωνά-θεό του πλούτου[που δεν τον ενδιαφέρει αν υπάρχει ανισότητα κατανομής του πλούτου] τον οποίο λατρεύουμε στους ναούς των χρηματιστηρίων και τους βωμούς της κατανάλωσης [των σούπερ μάρκετς]και της διασκέδασης και του σεξ.
η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτε απο όλα όσα "ο κόσμος"και ο μαμωνάς-θεός του κόσμου και του πλούτου μας προσφέρει αρκεί όλοι όλοι-μα όλοι να αλλάξουμε πραγματικότητα και να στραφούμε προς τον θεό
και όλα όσα αυτός προσφέρει δωρεάν[δώρα αγάπης-σοφίας-αλήθειας-ελευθερίας-δικαιοσύνης..]
τον τρόπο και την βεβαιότητα της επιτυχίας αποκαλύπτει ο κύριος των ευαγγελίων
25 Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 26 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; ....
28 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· 29 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
31 μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; 32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 34 Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
[ματθ.στ]

αετός ιωάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.