Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

αλιεύειν
η βάτος η φλεγομένη και μη κατακαιομένη

πολύς λόγος έγεινε και γίνεται για τον λεγόμενο αρμαγεδώνα

καιρός για ψάρεμα!

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ῾Εβραϊστὶ ῾Αρμαγεδών. 17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα· γέγονε. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὕτη σφόδρα.[αποκάλυψη ΙΣΤ-16]

η λέξη[λόγος] αυτή αναγραμματίζεται[εμπεριέχει]-εκτός των άλλων σε
αρμαγεδών= ωμέγα+ δραν
και αρχίζει απο Α[Ρ] και τελειώνει σε ΩΝ
[άρων άρων σταύρωσον αυτόν]

το ωμέγα=Ω=το έσχατο-τελευταίο γράμμα [μόνον]της ελληνικής ΑΒ
το ωμέγα[=γαμέω-μαγέω] είναι η κατάληξη του Α-λφα=πρώτο γραμμα της ΑΒ

Α=Ω
Ω=Α
ΑΡΧΗ=ΤΕΛΟΣ
ΤΕΛΟΣ=ΑΡΧΗ

"εγώ ειμί το Α-Ω η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ-ο ΠΡΩΤΟΣ και ο ΕΣΧΑΤΟΣ"[ιησ.χρ]
και ο θεός αποκαλείται "ΗΝ-ΩΝ-ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ"

άω=πνέω[πνοή-πνεύμα-ο θεός]
ωά=τα αυγά-σπέρματα ζωής[οι άνθρωποι-έμβια όντα]
Α=Ο ΘΕΟΣ-ΑΓΑΠΗ
Ω=Ο ΘΕΟΣ-ΣΟΦΙΑ
ΑΩ=Ο ΩΝ=Η ΑΛΗΘΕΙΑ
[αγάπη=ρήμα-λόγος θεού και σοφία=ρώμη-δύναμη-πνεύμα θεού]

αρμαγεδών= ωμέγα+ δραν
συνεπώς
το ωμέγα=η σοφία του θεού θα είναι η όψη[αυτή την φορά] του δραν του θεού
άρμα-γεδών

το άρμα-ταρώ 7ον
υποδηλώνει 1ον πόλεμο και 2ον θρίαμβο του νικητή[του πολέμου]

αρμα-γεδών= εδώ εγώ ών=εδώ [στο μέρος αυτό του πολέμου]εγώ ειμί [αυτός]ο ών

η σοφία-ω[μέγα]=η σΩφία του θεού σε αυτό τον πόλεμο[με το κακό-ανθρώπους του κακού] εν τέλει θα είναι ο μεγάλος νικητής-θα θριαμβεύσει ολοκληρωτικά ενθρονισμένη στο άρμα της για να επιβαλει πλέον[μετά τον πολεμο-αρμαγεδώνα]την βασιλεία του θεού στην γη

τα ερώτηματα "πού και πότε" έχουν απαντηθεί εδώ και 2000 χρόνια απο τον χριστό:
"εκει όπου θα είναι το σώμα[ή το πτώμα] θα μαζευτούν οι αετοί"
το σώμα[της ανθρωπότητας]=ζωντανό=αετοί
το πτώμα[της ανθρωπότητας]=νεκρό=γυπ-αετοί

έτσι λοιπόν αβίαστα προκύπτει το αληθινό νόημα-ενδιαφέρον
που οφείλει ο καθε άνθρωπος-αναζητητής της αλήθειας και που αυτό είναι:

"να γίνομαι καθε μερα περισσότερο ζωντανός με τα θεάρεστα-εναρετα έργα μου"
που βέβαια είναι τα έργα του καλού και της αλήθειας-αγάπης-πίστεως-σοφίας
δικαιοσύνης-ελευθερίας με αντίστοιχη μετάνοια κακών πράξεων-λαθών-παθών κλπ

τέλος
ο πόλεμος μαίνεται δεν το βλέπετε;
ζήτω και καλώ ς τον νικητή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.