Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

ονόματα και ανομήματα[Α]ηρακλής-ήβη

όνομα----------------αρετή-ιδιότητα
 1. Α-νδρέας=ο άνδρας-ανδρεία[ο άρρενας-άκαμπτος-αδάμας-αντρειωμένος]
 2. Β-ασίλειος=η βάση-έδρα του λαού-βασιλέας[ο πιστός-έμπιστος-στήριγμα του λαού]
 3. Γ-ρηγόριος=ο γρήγορος-ταχύς αλλά και έξυπνος-εγρηγορών[ακοίμητος-αεικίνητος]
 4. Δ-ημοφών=του δήμου-λαού η φωνή[ή και η φανέρωση της βουλήσεως του δήμου-λαού]
 5. Ε-χέφρων=ο έχων [σώας τας] φρένας-ο νουνεχής-ο συνετός
 6. Ζ-ήνων=ο υπάρχων[διαρκώς]σε ζωή-ο μακροημερεύων-ο[εύ] ζων επι μακρόν[ευ-ζωϊα]
 7. Η-ρακλής=το κλεος-δόξα της ήρας-ηγαπημένης=ο δοξάζων την ήρα-αγάπη
 8. Θ-ησεύς=ο θέτων-τοποθετών[τα πραγματα-υποθέσεις]στην σωστή θέση-ο νομο-θέτης
 9. Ι-λαρίων=ο ιλαρός-απαλός-γαλήνιος[απαλύνει τον πόνο-ιάται[ιάσων] την δυστυχία]
 10. Κ-λέων=ο έχων την δόξα-κλέος=ο δοξασμένος-ο γεννημένος για μεγάλα έργα δόξας
 11. Λ-αϊος=ο λαϊκός-λαοφιλής-αγαπητός απο τον λαό-αυτός που είναι πάντοτε με τον λαό
 12. Μ-ενέλαος=ο έχων μένος-ορμή χάριν-υπέρ του λαού-ο ανδρείος-υποστηρικτής του λαού
 13. Ν-εόφυτος=ο νέος φοιτητής-μαθητής[νεοεισερχόμενος στην μύηση]το νέο βλαστάρι
 14. Ξ-άνθος=ο λευκός ως το άνθος-ο φωτεινός ως το λευκό άνθος-ο ακτινοβολών λευκότητα
 15. Ο-ρφεύς=ο φαίνων το φως-ο φωσφόρος-ο φέρων και φανερώνων το φως-ο φωτίζων
 16. Π-ερικλής=ο έχων περιβολήν κλέους-δόξας-ο ολόφωτος-ολόλαμπρος την δόξα-φως
 17. Ρ-ώμος=ο ρωμαλαίος[στο σώμα και την διάνοια]-ο δυνατός και ισχυρά συλληπτικός
 18. Σ-ωκράτης=ο εγ-κρατών τα του εαυτού του-ο σώζων όλα όσα κρατεί-ο σώφρων
 19. Τ-ιμολέων=ο έντιμος του λαού-ο όμοιος με τον λαό-ο τιμώμενος απο τον λαό
 20. Υ-φικλής=υψικλής=ο έχων καταγωγή απο υψηλή-ευγενή-δοξασμένη γενιά[μέγα-κλέος]
 21. Φ-οίβος=ο πεφωτισμένος-ο φωτίζων-φαίνων το φως-ο φανερώνων-διαδίδων το φως
 22. Χ-αρίτων=ο χαριτωμένος-ο έχων την χάριν-ο χαρισματικός-ο χαρίζων δώρα
 23. Ψ-α[ρ]ρός=ο ψαρομάλλης-γκριζωπός-ασπρομάλλης-γριζομάλλης=ο σεβάμιος-σεβαστός
 24. Ω-ριγένης=ο καταγόμενος[γεννημένος] απο ώριμη-δοξασμένη-φημισμένη γενιά
έλεγα κάποτε
σε εναν αγαπημένο μου δάσκαλο-θέλοντας να προβάλω τις γνώσεις μου και τον θαυμασμό μου για τα ελληνικά ονόματα:
"είναι όλα ενάρετα και πνευματικά"!
και εκείνος μου απάντησε:
"γνωρίζω παιδί μου μια ευτυχία που είναι πολύ δυστυχισμένη"!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.