Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

η υπάντηση με τον παράκλητο-το πνεύμα της αληθείας


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/E8_graph.svg/600px-E8_graph.svg.png
Ε-8
η προσ-ευχή προς τον παράκλητο-το πνεύμα της αληθείας
-που είναι το πνεύμα της πνευματικής σωφίας-

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.

η διευκρίνηση της

"βασιλεύ=βασιλιά
[ω εσύ βασιλιά]
ουράνιε,=ουράνιε
[του πνευματικού ουρανού]
παράκλητε,=παρηγορητή
[καλεσμένε-παρηγορητή των τέκνων της γης]
το πνεύμα της αληθείας,=το πνεύμα της αληθείας
[που είσαι ό θεός-το πνεύμα της αληθείας]
ο πανταχού παρών=ο ευρισκόμενος παντού
[ο υπάρχων-ως η παρουσία θεού-παρουσιαζόμενος, παντού σε όλο τον κόσμο]
και τα πάντα πληρών,=και ο πληρώνων με το πνεύμα του τα πάντα
[ο εκπληρώνων-γεμίζων με την παρουσία του πνεύματος του τα πάντα στον κόσμο]
ο θησαυρός των αγαθών=ο πλούτος-το ταμείον των αγαθών
[ο πνευματικός θησαυρός-πλούτος των ουράνιων αγαθών]
και ζωής χορηγός,=και ο δότης-ο παρέχων την ζωή
[ο παρέχων-δίδων την ουράνια πνευματική ζωή]
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν=έλα και κατασκήνωσε μέσα μας
[έλα και κάνε την σκηνή σου μεσα μας-κατέστησε μας δικό σου σκήνωμα-μονή-κατοικία]
και καθάρισον ημάς απο πάσης κηλίδος=και καθάρισε μας απο κάθε ρύπο
[και πλύνε-καθάρισε μας απο καθε υλική-ψυχική-πνευματική αμαρτία-ρύπο-κηλίδα]
και σώσον,αγαθέ τας ψυχάς ημών.=και σώσε,αγαθέ σωτήρα τις ψυχές μας.
[και διάσωσε, εσύ που είσαι η αγαθότης-ο αγαθός σωτήρας, τις ψυχές μας]
αμήν".=αληθώς ναί ,είθε έτσι να γίνει.
[αληθώς ,είθε βεβαίως και ασφαλώς όλα όσα σε παρακαλέσαμε να εισακουσθούν απο σένα]
**************************
η υλικονοητική αναγνώριση-και ψυχική αποδοχή και πνευματική ακολούθηση
της προσευχής του παρακλητικού πνεύματος,λόγοις και έργοις
βεβαιώνεται απο την βιωματική αυτοπνευμάτωση
του καθε ανθρώπου-αδελφού-ισαγγέλου
*******

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.