Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

η αληθινή εσωτερική ελληνική γλώσσα-λόγος(Γ)

Εικόνα
ο ΑρχιΤέκτων Χριστός Γεωμετρεί
ΟΟΟΟΟ
ΚΑΙΝΟΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΝ
το καιν-όν είναι το καινούργιο-το νέον όν-δημιούργημα
(αποτέλεσμα-ζωή-ύπαρξη-ΘΕΤΙΚΌΝ ΟΝ)
(καινή δημιουργία-ανακαίνηση του ανθρώπου-εγκαίνεια κλπ)
το κεν-όν είναι το τίποτε-το μη έχον περιεχόμενο
το μείον-το μη όν-μη υπάρχον-ΑΡΝΗΤΙΚΟΝ ΟΝ
(κενόν περιεχομένου-κενόν αέρος-κενός άνθρωπος κλπ)
ηχητικά-ακουστικά
το καινόν-πλήρες φαίνεται 
να παρ-ομοιάζει 
με το κενόν-τίποτε-ανύπαρκτο
αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν παρ-ομοιάζει σε τίποτε
ούτε καν σχεση υφίσταται μεταξύ τους
η διαφορά-ανομοιότητα τους είναι τόση όση
και η μεταξύ του καλού=πλήρες υπάρξεως-καινόν όν,
με το κακόν=κενόν υπάρξεως-μη όν-μείον
(αρνητικό της θετικής υπάρξεως)

[+]καλόν----------------[0]μηδέν------------------[-]κακόν

το καλόν είναι το όν-εν-το καινόν-έν νέον όν
το μηδέν δεν είναι το κενόν αλλά το ούδέ εν-το μη ουδέν
(θα μπορούσε να πη κανείς για το μηδέν ότι είναι άδειο
αλλά και προϋπόθεση για να γεμίσει)
το κακόν υφίσταται προσωρινά ως το μη όν-μείον-το κενόν υπάρξεως
οι άνθρωποι-οι επιλέγοντες το κακόν=κενόν
(μίσος-κακία-αδικία-ψεύδος-άγνοια κλπ)
καθίστανται όμοιοι κακού-ανόμοιοι καλού-κενοί θετικού περιεχομένου
(ανήθικοι-υπολογιστές-άθεοι-αγνωστικιστές-διανοητές υλισμού κλπ)
οι άνθρωποι οι επιλέγοντες το καλόν=καινόν
(αγάπη-σοφία-δικαιοσύνη-ελευθερία-αλήθεια κλπ)
καθίστανται όμοιοι καλού-ανόμοιοι κακού-καινοί θετικού περιεχομένου
(ανακαινισμένοι-αλτρουιστές-ένθεοι-αληθεύοντες-πνευματικοί-δημιουργικοί κλπ)
ενώ την ίδια ώρα
το καλόν-καινόν-πλήρες [ανά-διά] βαίνει κενούμενον
(παρέχει πάσι πάντα)
το κακόν-κενόν-τίποτε [κατά-αντι] βαίνει [αρνούμενον-] εκμηδενιζόμενον
(πάντα καταστρέφει πάν)
το μηδέν-ουδέ εν-άδειο [επί-απο] βαίνει [συν] πληρούμενον
( εκπληρούται παν πάντα)
τέλος ο άνθρωπος οφείλει
να εκμηδενίσει το κακό του [εντός και εκτός του]
να ανά-πληρώσει το κενό του [εντός και εκτός του]
να κενώσει απο τον εαυτό του το καλό του
να καταστή κενούμενος-παρεχόμενος προς παντας κατά πάντα
[απο τα εντός-μέσα του όσο και τα εκτός-έξω-τερικά του]
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.