Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

οι εννέα αριθμοί της μονάδοςο κοσμικός γαλάξίας μας[ηρακλής]


οι 9 αριθμοί ή γράμματα συν-αποτελούν την εννεαδική μονάδα
1 2 3
4 5 6
7 8 9

ή

α β γ
δ ε ζ
η θ ι

συνεπώς

1=α=εν-άλφα
2=β=δύω-βήτα
3=γ=τρία-γάμμα
4=δ=τέσσαρα-δέλτα
5=ε=πέντε-εί(έψιλον)
6=ζ=έξ-ζήτα
7=η=επτά-ήτα
8=θ=οκτώ-θήτα
9=ι=εννέα-ιώτα

δια της λογοσοφίας-αριθμοσοφίας κλπ καθε άνθρωπος μπορεί
με το πνεύμα και την ψυχή και την διάνοια του να συλλάβει-βιώσει-κατανοήσει
και εν τέλει να οδηγηθεί να εφαρμόσει έμπρακτα στην ζωή του τις αρετές που εκπορεύονται απο την πνευματική αυτή επιστήμη των ιερών αριθμών-γραμμάτων

1η ιδέα-αρετή-κατάσταση
1
11
111
1111
11111
111111
1111111
11111111
111111111
ιεραρχημένη τάξη
πυραμίς εννεαδικής μονάδος
[αυτη η ιεραρχημένη ταξη εφαρμοζόμενη στην κοινωνία θα επιφέρει αρμονία-ισχύ-ενότητα]

2η ιδέα-αρετή-κατάσταση

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45[5χ9]=9
1χ2χ3χ4χ5χ6χ7χ8χ9=362880=27[3χ9]=9
9+9=18=9
9+18=27=9
κλπ
όλοι οι αριθμοί της εννεαδικής μονάδος είτε προστιθέμενοι
είτε πολλαπλασιαζόμενοι εν τέλει αναλύονται και αποδίδουν την εννεάδα και όλες οι δημιουργικές εκφράσεις-υποπολλαπλάσια της εννεάδος επιφέρουν-αποδίδουν-δημιουργούν εννεαδική συγκρότηση-εννεαδικό αποτελεσμα(ζωή-δημιουργία)
[αυτό σημαίνει ότι η επιδίωξη ολοκληρωμένου δημιουργικού αποτελέσματος επιβάλλει την οφειλή της εννεαδικής πόρευσης-της εννεαδικής συγκρότησης-της εννεαδικής ολοκλήρωσης]

3η ιδέα-αρετή-κατάσταση

1-εν=είν=είναι εν=υπάρχει και μένει[μονάς] αιωνίως μόνη-μόνον[το ον-ων-το ΕΙΝΑΙ]
2-δύω=[ανα-δύω]=γεννώ-αποκαλύπτω την δυάδα-δίπολον
3-τρία=τρείν=τρέπειν[προ-τρέπειν]αλλαγή-μετατροπή-μεταμόρφωση-ολοκλήρωση
του εν-είν-είναι απο εν-μονάδα σε τρείς[τρ-είς] μονάδες-ενάδες=έν τριαδικόν όλον
4..........

1 2 3=α β γ=εν-δύω-τρία=αλφα-βήτα-γάμμα κλπ

υπάρχει λοιπόν πρωταρχικά
το εν=ειναι=ον=ων=[προ] αιωνίως υπάρχειν-η μένουσα μόνη-μονάς
και εν συνεχεία αυτή η μονάς αποφασίζει
να αποκαλυφθεί-γεννήσει-αναδύσει όντα και [αυτό]γεννά[ται] δύω[φύσεις-αρετές]
τέλος η μονάς και η γεννηθείσα-αναδυθείσα δυάς [συν]ενώνονται[συν-ζευγνωνται]
και δημιουργούν-συνομολογούν-συναποτελούν την μια ενιαία και μοναδική τριάδα-δύναμι-τριαδική ισχύ-αλήθεια-αγάπη-σοφία

αυτή η αγία τριάς
είναι η σωκρατική-πλατωνική τριάς του αγαθού-ήλιου
αληθές
καλόν
ωραίον

και η χριστιανική τριάς
πατήρ
λόγος-υιός
άγιον πνεύμα

και η μυητική τριάς
1-ενιαία και μοναδική αρχή[μονάς-εν]
2-αγάπη-σοφία[δυάς]
3-ον[τριάς]

απο την τριάδα-τριαδικόν όν προέκυψαν εν συνεχεία όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί[3+6=9]
και εν συνεχεία δια της δεκάδος όλοι οι άπειροι αριθμοί εις τους αιώνας

3
1+2+3=6
1χ2χ3=6
2+2+2=6
3+3=6

ο 6 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός

συνεπώς η αγία τριάς=3
"ετελείωσε"το έργο της δια της εξάδος=6 στην εννεάδα=9

1=3+3=6+3=9=1
[αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος-η κοινωνία-η ανθρωπότης εάν θέλει την εν αληθεία-αγάπη-σοφία δημιουργική τελειοποίηση-πνευμάτωση,οφείλει να μιμηθεί τα θεία ίχνη-την εννεαδική μονάδα και να ομοιωθεί με την θεία εννεαδική φύση-αρετή-κατάσταση]

σύνοψη
1=αναζητώ την αλήθεια-την μονάδα-την ενότητα-ένωση=αληθεύω
2=δια μέσου της αγάπης-σοφίας=ανατείνω προς το καλόν-φρουρούμαι απο το κακόν
3=(α)συλλαμβάνω+(β)αποδέχομαι-βιώνω+(γ)κατανοώ-γνωρίζω την αγάπη-σοφία-αλήθεια
4=εφαρμόζω εν-πράκτως την τριάδα στην ύλη-υλική συμπεριφορά προς εαυτόν=τηρώ μέτρον
5=προς τον συνάνθρωπο[ψυχή-συναισθήματα]αδελφό μου=εγκρατώ-συγχωρώ
6=προς το πνεύμα μου-του αδελφού μου-της φύσεως-του υπέρτατου όντος-ειναι=τελειοποιώ
7=τηρώ το νόμο του πνευματικού όντος=ελευθερία-ελευθερώνω
8=εναρμονίζομαι με την κοινωνία-τον ουρανό-το υπερτατο όν=δικαιοσύνη-δικαιοπρακτώ
9=δημιουργώ-αυτοδημιουργώ την ενσυνείδητη πνευματική ζωή μου καθομοίωση του όντος-πνεύματος=ζώ εν αληθεία-αγάπη-σοφία-δημιουργώ
999999999
Βρέχει αστράφτει και βροντά
στο χιονιστή γυρίζει...
Μα εγώ βαστώ τη χέρα σου
κι η γης ανθούς γεμίζει
(κρητική μαντινάδα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αρμέγουν

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Ειμί

Η φωτογραφία μου
ακαMαντίς, Ατθίς, Αθηναϊς, Ελλάς, Greece
Ενας απλός άνθρωπος- που πιστεύει, αγαπά, αναζητά τον θεό, δηλαδή την αλήθεια- τον εαυτό- τον συνάνθρωπο και την φύση- δημιουργία και που προσπαθεί με σοφία να τους συνδέσει- εναρμονίσει μέσα και έξω του με τρόπο φυσικό, λογικό, ηθικό και πνευματικό.